De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn op verzoek ten alle tijden bij het bestuur in te zien voor alle leden van onze dansvereniging !