Gespreide betaling

Is de betaling van de contributiegelden voor U een te grote uitgave ineens? Dan kunt u ook voor kiezen om de contributie in gedeeltes te betalen, tegen ’n geringe meerprijs. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het gehele bedrag contant te betalen!

Gespreide betaling

Bij gespreide betaling gaat u er mee akkoord, dat de contributie (dansgeld+lidmaatschap) in 2 of 4 termijnen direct van uw bank- of girorekening afgeschreven wordt. U ontvangt voorafgaande het nieuwe seizoen een factuur van het hele jaarbedrag. De termijnbedragen zullen rond 1 september – 1 november – 1 februari – 1 maart ge-incasseert worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om het onderstaande formulier in te vullen en ondertekend, samen met het inschrijfformulier, ons te retourneren. Pas na inlevering van onderstaand formulier kan het bestuur beoordelen of u voor gespreide betaling in aanmerking komt.

Let op: U verplicht zich voor het gehele jaarbedrag !! U blijft vanzelfsprekend Lid van onze vereniging gedurende minimaal één jaar, wenst u uw Lidmaatschap niet te verlengen, dient u uiterlijk op 30 juni vóór aanvang van de nieuwe danscursus op 1 september , het Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.

Indien u vragen heeft en/of informatie wilt over deze gespreide betaling, kunt u een mail sturen naar: dansvmb@outlook.com. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Betaling in eens: uiterlijk 1 september                                                                                                          *

*    €     65,00  lidmaatschap (gehele seizoen)

*    €   77,50  instroom/doorstroomcursus ( 15 lessen op maandag)

incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner-dansant of eindfeest

*     € 132,50  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( dinsdag)

*    € 155,00  Lidmaatschap en 30 lessen a 1,00 uur (maandag 21.00 -22.00 uur)

Betaling in 2 termijnen: uiterlijk 1 september – 1 november                                                                   

*       €   70,00  lidmaatschap ( bedrag in 2 termijnen € 35,00 p/keer ) (gehele seizoen)

*       €   82,50  instroom/doorstroomcursus ( bedrag in 2 termijnen  € 41,25 p/keer ) (15 lessen op maandag)  incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner dansant of  eindfeest

*        € 137,50  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( bedrag in 2 termijnen € 68,75 p/keer ) ( dinsdag)

*        € 160,00  Lidmaatschap en 30 lessen a 1,00 uur ( bedrag in 2 termijnen € 80,00 p/keer )                                      (maandag 20.30 -21.30 uur)

Betaling in 4 termijnen: Uiterlijk 1 september – 1 november – 1 februari – 1 maart                          

*  €   75,00  lidmaatschap ( bedrag in 4 termijnen € 18,75 p/keer ) (gehele seizoen)

*  €   85,00  instroom/doorstroomcursus ( bedrag in 4 termijnen  € 21,25 p/keer ) (15 lessen op maandag) incl.   1/2 seizoen lidmaatschap met diner dansant of eindfeest.

*   € 140,00  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( bedrag in 4 termijnen € 35,00 p/keer) (dinsdag)

*   € 165,00  Lidmaatschap en 30 lessen a 1,00 uur ( bedrag in 4 termijnen € 41,25 p/keer )                                     (maandag 20.30 – 21.30 )

Naam lid   : _________________________________________________

Adres    : _________________________________________________

Postcode en woonplaats : _________________________________________________

Bank/giro rekening nummer: NL_________________________________________________

Naam rekening houder : _________________________________________________

Ondergetekende verleent hierbij toestemming (tot schriftelijke wederopzegging) aan Dansvereniging Midden Brabant  om de jaarlijkse contributie c.q. dansgelden per aangegeven termijnen te incasseren middels ’n mobiel pinapparaat.

Handtekening: ___________________________ Datum: ______________________

De Penningmeester.

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuwsgierig Naar Onze Dansvereniging Geworden?

Maak gebruik van een gratis proefles.

Meld aan voor gratis proefles