Gespreide betaling

Is de betaling van de contributiegelden voor U een te grote uitgave ineens? Dan kunt u ook voor kiezen om de contributie in gedeeltes te betalen, tegen ’n geringe meerprijs. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het gehele bedrag contant te betalen!

Gespreide betaling

Bij gespreide betaling gaat u er mee akkoord, dat de contributie (dansgeld + lidmaatschap) in 2 of 4 termijnen direct van uw bank- of girorekening afgeschreven wordt. U ontvangt voorafgaande het nieuwe seizoen een factuur van het hele jaarbedrag. De termijnbedragen zullen rond 1 september – 1 november – 1 februari – 1 maart ge-incasseert worden.

Wij verzoeken u vriendelijk om het onderstaande formulier in te vullen en ondertekend, samen met het inschrijfformulier, ons te retourneren. Pas na inlevering van onderstaand formulier kan het bestuur beoordelen of u voor gespreide betaling in aanmerking komt.

Let op: U verplicht zich voor het gehele jaarbedrag !! U blijft vanzelfsprekend Lid van onze vereniging gedurende minimaal één jaar, wenst u uw Lidmaatschap niet te verlengen, dient u uiterlijk op 30 juni vóór aanvang van de nieuwe danscursus op 1 september , het Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.

Indien u vragen heeft en/of informatie wilt over deze gespreide betaling, kunt u een mail sturen naar: dansvmb@outlook.com. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Betaling in eens: uiterlijk 1 september

*         70,00  lidmaatschap (gehele seizoen)

*        82,50  instroom/doorstroomcursus ( 15 lessen op maandag)

incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner-dansant of eindfeest

*      140,00   Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( dinsdag)

Betaling in 2 termijnen: uiterlijk 1 september – 1 november 

*          70,00  lidmaatschap ( bedrag in 2 termijnen € 35,00 p/keer ) (gehele seizoen)

*          87,50  instroom/doorstroomcursus ( bedrag in 2 termijnen  € 43,75 p/keer ), (15 lessen op maandag)  incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner, dansant of  eindfeest

*        € 142,50  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( bedrag in 2 termijnen € 71,25 p/keer ) (dinsdag)

Betaling in 4 termijnen:

 Uiterlijk 1 september – 1 november – 1 februari – 1 maart

*  €   80,00  lidmaatschap ( bedrag in 4 termijnen € 20,00 p/keer ) (gehele seizoen)

*     90,00  instroom/doorstroomcursus ( bedrag in 4 termijnen  € 22,50 p/keer ), (15 lessen op maandag) incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner dansant, of eindfeest.

*   € 150,00  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( bedrag in 4 termijnen € 37,50 p/keer) (dinsdag)

Naam lid   : _________________________________________________

Adres    : _________________________________________________

Postcode en woonplaats : _________________________________________________

Bank/giro rekening nummer: NL_________________________________________________

Naam rekening houder : _________________________________________________

Ondergetekende verleent hierbij toestemming (tot schriftelijke wederopzegging) aan Dansvereniging Midden Brabant  om de jaarlijkse contributie c.q. dansgelden per aangegeven termijnen te incasseren middels ’n mobiel pinapparaat.

Handtekening: ___________________________ Datum: ______________________

De Penningmeester.

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Nieuwsgierig Naar Onze Dansvereniging Geworden?

Maak gebruik van een gratis proefles.