Betreft:  Gespreide betaling  2019-2020                  Dansvmb Dongen

 

Geachte heer,mevrouw,                                                                                                        

  1. Is de betaling van de contributiegelden voor U een te grote uitgave ineens?  Dan kunt u ook voor kiezen om de contributie in gedeeltes te betalen, tegen 'n geringe meerprijs. U kunt er natuurlijk  ook voor kiezen om het gehele bedrag contant te betalen!

 

 Bij gespreide betaling gaat u er mee akkoord, dat de contributie (dansgeld+lidmaatschap) in 2 of 4 termijnen direct van uw bank- of girorekening afgeschreven wordt. U ontvangt voorafgaande het nieuwe seizoen een factuur van het hele jaarbedrag. De termijnbedragen zullen rond 1 september - 1 november – 1 februari – 1 maart ge-incasseert worden. 

 Wij verzoeken u vriendelijk om het onderstaande formulier in te vullen en ondertekend, samen met  het inschrijfformulier, ons te retourneren. Pas na inlevering van onderstaand formulier kan het bestuur beoordelen of u voor gespreide betaling in aanmerking komt.                                                       

Let op: U verplicht zich voor het gehele jaarbedrag !!  U blijft vanzelfsprekend  Lid van onze vereniging gedurende minimaal één jaar, wenst u uw Lidmaatschap niet te verlengen, dient u uiterlijk op 30 juni vóór aanvang van de nieuwe danscursus op 1 september , het Lidmaatschap schriftelijk op te zeggen.  

 

 

 

 Indien u vragen heeft en/of informatie wilt over deze gespreide betaling, kunt u een mail sturen naar: dansvmb@outlook.com. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

 

 

                           dansvereniging Midden Brabant                                                                                                                     

 

Betaling in eens: uiterlijk 1 september                                                                                                          *    62,50  lidmaatschap (gehele seizoen)

 * €   76,50  instroom/doorstroomcursus ( 15 lessen op maandag) 

           incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner-dansant of eindfeest

 *  € 130,00  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( dinsdag)

 *  € 152,50  Lidmaatschap en 30 lessen a 1,00 uur (maandag 20.30 -21.30 uur)

 

Betaling in 2 termijnen: uiterlijk 1 september - 1 november                                                                   *    67,50  lidmaatschap ( bedrag in 2 termijnen € 33,75 p/keer ) (gehele seizoen)

*   81,50  instroom/doorstroomcursus ( bedrag in 2 termijnen  € 40,75 p/keer )                                                    (15 lessen op maandag)  incl. 1/2 seizoen lidmaatschap met diner dansant of  eindfeest

*  € 135,00  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( bedrag in 2 termijnen € 67,50 p/keer ) ( dinsdag)

*  € 157.50  Lidmaatschap en 30 lessen a 1,00 uur ( bedrag in 2 termijnen € 78,50 p/keer )                                   (maandag 20.30 -21.30 uur)

 

Betaling in 4 termijnen: Uiterlijk 1 september - 1 november – 1 februari – 1 maart                           *    72,50  lidmaatschap ( bedrag in 4 termijnen € 17,50 p/keer ) (gehele seizoen)

*   82,50  instroom/doorstroomcursus ( bedrag in 4 termijnen  € 20,00 p/keer )                                                    (15 lessen op maandag) incl.   1/2 seizoen lidmaatschap met diner dansant of eindfeest.                   *   € 140,00  Lidmaatschap en 30 lessen á 0,45 uur ( bedrag in 4 termijnen € 35,00 p/keer) (dinsdag) 

*   € 163,00  Lidmaatschap en 30 lessen a 1,00 uur ( bedrag in 4 termijnen € 40,75 p/keer )                                   (maandag 20.30 - 21.30 )

 

Naam lid   : _________________________________________________

 

 Adres    : _________________________________________________

 

 Postcode en woonplaats : _________________________________________________

 

 Bank/giro rekening nummer: NL_________________________________________________

 

 Naam rekening houder : _________________________________________________

 

Ondergetekende verleent hierbij toestemming (tot schriftelijke wederopzegging) aan Dansvereniging Midden Brabant  om de jaarlijkse contributie c.q. dansgelden per aangegeven termijnen te incasseren middels 'n mobiel pinapparaat. 

 

Handtekening: ___________________________ Datum: ______________________ 

 

De Penningmeester.

* Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

                ==============================================

 

I

 

 

 

Download
inschrijfformulier 2019-2020.docx
Microsoft Word document 26.0 KB