Uw privacy en persoonsgegevens zijn bij ons veilig !!                                          Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens                 

 

 

 

 

 

Uw persoonsgegevens slaan wij  op via ’n interactief archief. Deze worden dus niet opgeslagen op onze computer, en zijn daarom dus niet zichtbaar voor derden. U gaat er mee akkoord dat wij vanaf 25 mei 2018 zo gaan handelen.

 

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

 

·         Uw persoonsgegevens slaan wij op, en gebruiken deze alleen voor correspondentie naar u toe.

     ·         Uw gegevens zullen wij nooit doorgeven aan derden. Of dit moet gebeuren op uw uitdrukkelijke verzoek.                           Maar dan dient u dit schriftelijk en ondertekend met uw handtekening aan ons door te geven.

     ·         Uw gegevens verwerken wij op basis van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG)

     ·         U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan hiervoor een schriftelijk verzoek                            voorzien van uw handtekening.

     ·          Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk                                       voorzien van uw handtekening vragen om uw gegevens aan te passen.

     ·          U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit kan schriftelijk voorzien van uw handtekening                             en dan zullen wij uw gegevens wissen. Als wij dit doen kunnen wij niet langer informatie aan u                                               verstrekken.

     ·            U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Dit kan schriftelijk               ,                  voorzien van uw handtekening en dan zullen wij uw gegevens intrekken. Wij kunnen u dan (mogelijk)               ,                  geen  informatie meer verstrekken. Wij slaan uw gegevens in dat geval wel op in ’n interactief archief               ,                 ( zie boven) voor ’n periode van 5 jaar ivm met boekhoudkundige controles.

      ·          U kunt bij ons schriftelijk voorzien van uw handtekening bezwaar maken als u het niet eens bent met de                              manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

      ·          U krijgt bericht van ons wanneer er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

      ·           Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van de optimale informatie.

      ·           Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de AVG.

      ·           Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden zouden ontvangen.

      ·           Bij foto’s en video-opnames bent u er mee akkoord gegaan dat wij deze voor promotie en/of interne                                   doeleinden gaan gebruiken, hiervoor heeft u schriftelijke toestemming gegeven, voorzien van uw                                           handtekening  op het inschrijfformulier. Heeft u hier bezwaar tegen, kunt u dit schriftelijk  en voorzien                                 van uw handtekening  aan het bestuur doorgeven.